ISTNIEJE 9 SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH PRZEMOCY W ZWIĄZKU

Niezależnie od tego, czy jest to przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna czy finansowa, PRZEMOC TO PRZEMOC. Przemoc ze strony partnera może wiązać się z sygnałami ostrzegawczymi. A jeśli wszyscy będziemy świadomi tych sygnałów, możliwe będzie podjęcie działań i powstrzymanie dalszych zachowań przemocowych.

N°1
IGNOROWANIE

N°1
IGNOROWANIE

N°1 IGNOROWANIE

KIEDY SPRAWCA PRZEMOCY WYKORZYSTUJE WŁASNĄ ZŁOŚĆ JAKO OKAZJĘ, ABY UKARAĆ PARTNERA POPRZEZ CELOWE IGNOROWANIE GO

MÓWIMY WÓWCZAS O CELOWYM IGNOROWANIU.

N°1 IGNOROWANIE

W ZDROWYM ZWIĄZKU KAŻDY MOŻE ODCZUWAĆ ZŁOŚĆ.

Ludzie wyrażają złość na różne sposoby. Kiedy jednak gniew jest celowo kierowany na partnera tak, aby przestraszyć go lub zasmucić, może to być oznaką przemocy.

N°2
SZANTAŻ

N°2
SZANTAŻ

N°2 SZANTAŻ

KIEDY SPRAWCA PRZEMOCY STRASZY PARTNERA, ŻE ZOSTAWI GO LUB WYJAWI JEGO SEKRETY JEŚLI TEN POWIE CZEMUŚ "NIE"

NAZYWAMY TO SZANTAŻEM.

N°2 SZANTAŻ

W ZDROWEJ RELACJI PARTNER SPRAWIA, ŻE DRUGA OSOBA CZUJE SIĘ PIĘKNA I PEWNA SIEBIE.

W niewygodnych sytuacjach można powiedzieć „nie”. W zdrowym związku szantaż nigdy nie jest stosowany w celu grożenia partnerowi, jeśli nie dostanie się tego, czego się chce.

N°3
PONIŻANIE

N°3
PONIŻANIE

N°3 PONIŻANIE

KIEDY SPRAWCA PRZEMOCY KIERUJE OBELGI POD ADRESEM PARTNERA TAK, ABY TEN MYŚLAŁ O SOBIE ŹLE

MÓWIMY WÓWCZAS O PONIŻANIU.

N°3 PONIŻANIE

W ZDROWYM ZWIĄZKU PARTNERZY NIE MUSZĄ ZGADZAĆ SIĘ WE WSZYSTKIM.

Nigdy nie ma powodu, aby kogoś poniżać tak, żeby poczuł się smutny lub przestraszony.

N°4
MANIPULACJA

N°4
MANIPULACJA

N°4 MANIPULACJA

KIEDY SPRAWCA PRZEMOCY CELOWO WPŁYWA NA EMOCJE PARTNERA TAK, ABY TEN ZACHOWYWAŁ SIĘ LUB CZUŁ W OKREŚLONY SPOSÓB

NAZYWAMY TO MANIPULACJĄ.

N°4 MANIPULACJA

W ZDROWYCH RELACJACH CZĘSTO MAMY DO CZYNIENIA Z NEGOCJACJAMI LUB PERSWAZJĄ, ALE STOSOWANIE TAKTYK MAJĄCYCH NA CELU KONTROLOWANIE UCZUĆ LUB ZACHOWAŃ PARTNERA JEST PRZEMOCĄ.

W zdrowym związku obie strony chętnie idą na kompromis, aby zrobić przyjemność partnerowi.

N°5
ZAZDROŚĆ

N°5
ZAZDROŚĆ

N°5 ZAZDROŚĆ

KIEDY SPRAWCA PRZEMOCY WYKAZUJE PODEJRZLIWOŚĆ W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZACHOWAŃ I WYPOWIEDZI PARTNERA ORAZ ŻĄDA JEGO CAŁKOWITEJ UWAGI

NAZYWAMY TO ZAZDROŚCIĄ.

N°5 ZAZDROŚĆ

W ZDROWYM ZWIĄZKU RÓWNIEŻ POJAWIA SIĘ ZAZDROŚĆ, ZWŁASZCZA W SYTUACJACH, KIEDY PARTNERZY ODCZUWAJĄ NIEPEWNOŚĆ.

Jednak w związkach, w których dochodzi do przemocy, sprawcy wykorzystują zazdrość, aby wzbudzić strach, smutek lub kontrolować partnera.

N°6
KONTROLA

N°6
KONTROLA

N°6 KONTROLA

KIEDY SPRAWCA PRZEMOCY KONTROLUJE PARTNERA, ZWŁASZCZA W ODNIESIENIU DO TEGO JAK SIĘ UBIERA CZY GDZIE CHODZI.

TO JEST KONTROLA.

N°6 KONTROLA

W ZDROWYM ZWIĄZKU PRAGNIENIE POZNANIA ZDANIA PARTNERA NA JAKIŚ TEMAT JEST CAŁKOWICIE NORMALNE.

Kiedy twój partner Cię komplementuje, poprawia Ci to nastrój.

N°7
NARUSZANIE PRYWATNOŚCI

N°7
NARUSZANIE PRYWATNOŚCI

N°7 NARUSZANIE PRYWATNOŚCI

KIEDY SPRAWCA PRZEMOCY CHCE, ABY PARTNER CZYTAŁ PRZY NIM PRYWATNE WIADOMOŚCI, PONIEWAŻ "TAK ROBIĄ KOCHAJACY SIĘ LUDZIE", A TEN CZUJE SIĘ OBSERWOWANY I ZASTRASZANY

TO NARUSZANIE PRYWATNOŚCI.

N°7 NARUSZANIE PRYWATNOŚCI

W ZDROWYM ZWIĄZKU PARTNERZY NIE MUSZĄ UDOSTĘPNIAĆ SOBIE WZAJEMNIE HASEŁ, PONIEWAŻ ICH RELACJA JEST ZBUDOWANA NA ZAUFANIU.

Bywa, że partnerzy chętnie udostępniają sobie nawzajem swoje hasła, ale w przypadku sprawcy agresji takie zachowanie może skończyć się wtargnięciem do prywatnej przestrzeni partnera, aby go kontrolować lub zastraszyć.

N°8
IZOLACJA

N°8
IZOLACJA

N°8 IZOLACJA

KIEDY SPRAWCA PRZEMOCY CHCE ODCIĄĆ PARTNERA OD RODZINY I BLISKICH

NAZYWAMY TO IZOLACJĄ.

N°8 IZOLACJA

W ZDROWYM ZWIĄZKU PARTNERA CIESZY TO, ŻE DRUGA STRONA MIŁO SPĘDZA CZAS Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI.

W zdrowych związkach partnerzy naturalnie spędzają razem więcej czasu, ale zmuszanie drugiej strony do zerwania komunikacji z rodzicami lub przyjaciółmi jest przemocą, nawet jeśli sprawca mówi, że „to w imię miłości”.

N°9
ZASTRASZANIE

N°9
ZASTRASZANIE

N°9 ZASTRASZANIE

KIEDY SPRAWCA PRZEMOCY WZBUDZA W PARTNERZE NIEUSTANNY STRACH TAK, ŻE TEN NIE JEST W STANIE SIĘ BRONIĆ

TO ZASTRASZANIE.

N°9 ZASTRASZANIE

W ZDROWYM ZWIĄZKU KAŻDY Z PARTNERÓW MÓWI TO, CO MYŚLI I WIE, ŻE ZOSTANIE WYSŁUCHANY.

Czasami ludzie czują się onieśmieleni przez tych, którzy są więksi, głośniejsi lub bardziej przebojowi od nich. Ale agresywny partner zastrasza drugą stronę po to, aby ją kontrolować.