O PROGRAMIE

YSL BEAUTY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO FINANSOWANIA BADAŃ AKADEMICKICH, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW I EDUKACJI 2 MILIONÓW LUDZI DO 2030 ROKU NA TEMAT PRZEMOCY W ZWIĄZKACH POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z ORGANIZACJAMI NON PROFIT

Stephan Bezy talks about Abuse is not Love campaign

YSL Beauty stworzyło program Abuse is Not Love (MIŁOŚĆ TO NIE PRZEMOC) w 2020 roku, aby zapobiegać i walczyć z przemocą w związkach – globalnym problemem, którego doświadcza 1 na 3 kobiety. Ta zdumiewająca statystyka pokazuje, że przemoc ze strony partnera w dalszym ciągu stanowi poważną bolączkę we wszystkich społeczeństwach.

CO ROBIMY

EDUKUJEMY EDUKUJEMY EDUKUJEMY
SZKOLIMY SZKOLIMY SZKOLIMY
PUBLIKUJEMY PUBLIKUJEMY PUBLIKUJEMY

MIŁOŚĆ TO NIE PRZEMOC

WYEDUKUJEMY

co najmniej 2 miliony osób w zakresie oznak przemocy w związku dzięki nawiązaniu międzynarodowych partnerstw z organizacjami non profit.

PRZESZKOLIMY

pracowników i doradców klienta YSL Beauty w zakresie rozpoznawania zachowań przemocowych i dostępnych rozwiązań.

OPUBLIKUJEMY

ważne badania akademickie na temat przemocy w związku i będziemy propagować je pomiędzy młodymi ludźmi, wpływając na ich sposób myślenia w ramach profilaktyki tego zjawiska.

ZMIANA SPOSOBU MYŚLENIA

Celem marki jest wywarcie długoterminowego wpływu przemoc w związkach poprzez wkład w badania naukowe dotyczące młodzieży i profilaktyki.

Opublikowane ustalenia dotyczące barier w zapobieganiu zjawisku przemocy ze strony partnera mają na celu pełną współpracę przeciwko temu przestępstwu.

  • PDF
    PRZEMOC W ZWIĄZKACH JEST PROBLEMEM, Z KTÓRYM MAMY DO CZYNIENIA RÓWNIEŻ W MIEJSCU PRACY

    Pierwsza akademicka praca naukowa YSL Beauty opublikowana przez Harvard Business Review dotycząca konieczności zwracania przez organizacje uwagi na problem przemocy w związkach i sposobu w jaki manedżerowie mogą pomóc ofiarom tego typu zachowań.

  • PDF
    INTIMATE PARTNER VIOLENCE EXPERIENCES WITHIN THE LGBTQIA+ COMMUNITY

    YSL Beauty new global research focuses on understanding abusive relationships within the LGBTQIA+ community.

PARTNERZY

ZBIOROWY RUCH WALKI Z TYM GLOBALNYM KRYZYSEM

INFORMACJE I WSPARCIE

Zadzwoń do nas jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz przemoc lub jesteś jej świadkiem

Zadzwoń do nas jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz przemoc lub jesteś jej świadkiem

Pod numerem 720 720 020 pracuje zespół psychologów i psycholożek. Linia czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 17:00 do 21:00. Linia jest bezpłatna i anonimowa.